• 04994 – 227395, +91 9400133456
  • isanhq@gmail.com
  • Technical Support : 9513091022

Pending Members

Total Records : 122     Show Records
 
SI.NoNameCity BranchState BranchMembership TypeDate
1 DR. KUSHAL PANDYA ALM 04/05/2013
2 DR. KARTIK SONAWANE DIRECT MAHARASHTRA Disable 08/06/2004
3 DR. ANUSHA V SAJJAN BELGAVI (BELGAUM) KARNATAKA ALM 08/04/2015
4 DR. RAJANALINI MADURAI TAMIL NADU LM 25/03/2013
5 DR. VENEETHA DEVADAS MANGALURU (DAKSHINA KANNADA) KARNATAKA ALM 31/07/2012
6 DR. NILESHKUMAR RAMESH PATIL JALGAON MAHARASHTRA Disable 15/07/1998
7 DR. RAJARAM BENGALURU METRO KARNATAKA ALM 15/12/2000
8 DR. PRABHU S MADURAI TAMIL NADU ALM 31/12/2009
9 DR. SUREKHA JAIN NANDED MAHARASHTRA Disable 22/08/2002
10 DR. C .PRANAB NIRMAL MADURAI TAMIL NADU ALM 06/06/2006